Κεντρική   Επικοινωνία
Intzeidis Consulting
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020
Κεντρική > B2B Marketplace > Γερμανόφωνες επιχειρήσεις αναζητούν εισαγωγείς / αντιπροσώπους στην Ελλάδα
  
Εξαρτήματα ασφαλείας για την ηλεκτρονική και ηλεκτρική βιομηχανία

Περιγραφή:

Γερ΅ανική εταιρεία που ασχολείται ΅ε την κατασκευή και τη διάθεση εξαρτη΅άτων ασφαλείας για την ηλεκτρονική και ηλεκτρική βιο΅ηχανία αναζητεί συνεργάτες στην Ελλάδα.
Κατάλογος προϊόντων:
- ∆ιατάξεις ρύθ΅ισης και ελέγχου
- ∆ιατάξεις ελέγχου θερ΅οκρασίας, ∆ιακόπτες θερ΅οκρασίας.
- Περιοριστές ρεύ΅ατος
- Θερ΅οστάτες, ρυθ΅ιστές θερ΅οκρασίας
- Ασφάλειες θερ΅οκρασίας - PTC, αντιστάσεις κινητήρων, αντιστάσεις NTC, Moxie
- Εξαρτή΅ατα κατά παραγγελία
- Βαρίστορ
- Αισθητήρες θερ΅οκρασίας

Προφίλ δυνητικών συνεργατών/εισαγωγέων:
Να δραστηριοποιούνται στον το΅έα: Ηλεκτροτεχνική, Hλεκτρονική, Oικιακές συσκευές, Ηλεκτροκινητήρες, Mετασχη΅ατιστές.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Επωνυμία Εταιρείας: Microtherm GmbH
Ονοματεπώνυμο υπευθύνου: Mr. Ossmann
Διεύθυνση: Täschenwaldstr. 3 - 75181 - Pforzheim - Germany
Τηλέφωνο: +49 7231 787-0
FAX: +49 7231 787 155
E-mail: info@microtherm.de
URL εταιρείας: www.microtherm.de
Γλώσσες επικοινωνίας: Englisch


Κεντρική | Όροι Χρήσεως | Επικοινωνία | Imprint | Δήλωση προστασίας δεδομένων
Copyright © 2006 - 2020 Intzeidis Consulting. All Rights Reserved.
Leopoldstraße 23, 80802 München, Tel.: + 49 (0) 89 30002077, Fax: + 49 (0) 89 30002079, E-Mail: Office@Intzeidis.de
Website by Theratron