Κεντρική   Επικοινωνία
Intzeidis Consulting
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020
  
Δείκτης τιμών καταναλωτή για την ατομική κατανάλωση ελαιόλαδου στη Γερμανία
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019
Πατήστε για μεγέθυνση

Τα στατιστικά στοιχεία απεικονίζουν την εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή για την ατομική κατανάλωση ελαιόλαδου στη Γερμανία από το 2005 έως το 2018.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή μετρά τη μέση εξέλιξη των τιμών για αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζονται από ιδιωτικά νοικοκυριά για καταναλωτικούς σκοπούς.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή για το ελαιόλαδο ανερχόταν κατά το 2017 στη Γερμανία σε 146,2. Από αυτό συνάγεται ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί από το έτος 2010 κατά περίπου 46,2 τοις εκατό.

Υποδείξεις και παρατηρήσεις: Ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τη Γερμανία μετρά τη μέση εξέλιξη των τιμών για αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζονται από ιδιωτικά νοικοκυριά για καταναλωτικούς σκοπούς.

© INTZEIDIS Consulting
Κεντρική | Όροι Χρήσεως | Επικοινωνία | Imprint | Δήλωση προστασίας δεδομένων
Copyright © 2006 - 2020 Intzeidis Consulting. All Rights Reserved.
Leopoldstraße 23, 80802 München, Tel.: + 49 (0) 89 30002077, Fax: + 49 (0) 89 30002079, E-Mail: Office@Intzeidis.de
Website by Theratron