Κεντρική   Επικοινωνία
Intzeidis Consulting
Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020
  
Ηρεμία μετά την καταιγίδα στην αγορά επίπλων γραφείου
Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010
Πατήστε για μεγέθυνση

Σοβαρό πλήγμα, σε σχέση με άλλους παραγωγικούς τομείς, δέχθηκε το 2009 ο κλάδος των επίπλων γραφείου στην Γερμανία, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Ως βασική αιτία θεωρείται το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα κατατάσσονται στις λεγόμενες «ελαστικές δαπάνες», οι οποίες περικόπτονται ευκολότερα όταν υπάρχει οικονομική στενότητα – τόσο από την πλευρά των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία και τις εκτιμήσεις της BBE Retail Experts, ο κύκλος εργασιών του κλάδου διαμορφώθηκε πέρυσι στα 2,2 δις ευρώ, μειωμένος κατά 17% σε σχέση με το 2008. Η κατάσταση αναμένεται να σταθεροποιηθεί στα επόμενα χρόνια, με ελαφρά και οριακή ενίσχυση του τζίρου, ο οποίος αναμένεται να έχει διαμορφωθεί στα 2,3 δις ευρώ το 2014.

Όσον αφορά στη διάρθρωση του κλάδου, δύο είναι τα κυρίαρχα στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι δεν παρατηρείται ιδιαίτερη συγκεντροποίηση, ούτε σε επίπεδο παραγωγής ούτε στην διάθεση των προϊόντων (ανάλογη, μάλιστα, είναι η εικόνα και στα έπιπλα σπιτιού). Ειδικά δε όσον αφορά στην παραγωγή, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι εξαιρετικά περιορισμένο το φαινόμενο του «outsourcing», δηλαδή της μεταφοράς μέρους της σε χώρες του εξωτερικού (με κριτήριο το χαμηλότερο κόστος), καθώς οι γερμανικές επιχειρήσεις – στην πλειοψηφία τους μεσαίου μεγέθους – δίνουν μεγάλη έμφαση στην ποιότητα.

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα εξειδικευμένα καταστήματα ελέγχουν την μερίδα του λέοντος στην αγορά, με ποσοστό το οποίο εκτιμάται ότι φτάνει στο 70%. Η αναλογία αυτή εκτιμάται ότι δεν θα μεταβληθεί σημαντικά στα επόμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι αναμένεται ενίσχυση του ρόλου των μεγάλων καταστημάτων και των κατ’ οίκων αποστολών, που συνήθως συνοδεύουν το ηλεκτρονικό εμπόριο.

© INTZEIDIS Consulting
Κεντρική | Όροι Χρήσεως | Επικοινωνία | Imprint | Δήλωση προστασίας δεδομένων
Copyright © 2006 - 2020 Intzeidis Consulting. All Rights Reserved.
Leopoldstraße 23, 80802 München, Tel.: + 49 (0) 89 30002077, Fax: + 49 (0) 89 30002079, E-Mail: Office@Intzeidis.de
Website by Theratron